10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
THL 2009.

ADHD-rs –dávdamearkkajearahallan
Duodecim Käypä hoito

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Aldring og helse
Dieđut ja reaiddut sámi giella- ja kulturperspektiivvain, davvisámegillii.
Nasjonalt senter

Audit-iskkus (pdf)
Alkoholageavaheamis 10 gážaldaga.
Ehyt ry, WHO iskkus.

Áigáiboahtindoarjaga birra oanehaččat (pdf)
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja (pdf)
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Álohii bálddas – Nohkadanlávlla (youtube-video)
Lapin sairaanhoitopiiri Taide tavoittaa-hanke 2016-2017.

Almmolaš ássandoarjja
Kela 2018.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođa
Kela 2018.

Bivdde veahki! – oktavuođaváldin bearrašiid bálvalusaide
Lappi buresveadjinguovlu.

Boazodoalli, veaje bures!
Mela 2016.

BorramusRádár – RuokaTutka
Ruokavirasto, 2019.

Buohcan ja veajuiduhttin (Kela neahttasiiddu)
Kela.

Buohcan ja veajuiduhttin (pdf)
Kela 2019.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Valvira 2016.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
SámiSoster 2018.

Dearvvavuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Oikeisministeriö 2017.

Dikšunbáikkiválljen
Diehtu dikšunbáikkiváljemis ja válljenfriijavuođas.

Doarjjo máná seksuálá ovdáneami, 0-3 jahkásačča seksuálavuohta
Väestöliitto 2020.

Doarjjo máná seksuálá ovdáneami, 4-6 jahkásačča seksuálavuohta
Väestöliitto 2020.

Doarjjo máná ovdáneami, mana seksuálabajásgeassin
Väestöliitto 2020.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut – Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.
Brošyr, fuomá veahkaválddi lagašgaskavuođas
Brošyr A4
Girjjimearka
Koartta

Dovddatgo diabetesa?
Diabetesliitto 2013.

Dudit- teasta
Narkotihkaid geavaheami riskat-teasta
Davvisámegillii jorgalan SANKS.

Ealáhatolbmo doarjagat (kela.fi-siiddut)
Kela 2019.

Ealáhagat ja eará ealáhatoažžu doarjagat (pdf)
Kela 2019.

Ealihanveahkkerehkenasti (virtu.fi)

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Govvapakeahtta dearvvasvuođadáidduid oahpahallamii
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Go čalbmelásaiguin ii šat oainne, pdf
Kun silmälasit eivät enää riitä, pohjoissaame
Näkövammaisten liitto 2023

Guolvohálddahusdoaimmahat

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Hiluid Háluid
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (sosiaalikollega-siidduide)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
SámiSoster 2018.

Iežas dárkkistankoarta 
Tunne rintasi ry 2017.

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Kela 2019.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö 2017

Kannabis-beaivegirji
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabis koarttat
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa faktabábir
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa geavaheami analyysaskovvi
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kela.fi-siiddut davvisámegillii

Kela skovit davvisámegillii

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Lappi buohccedikšunbiire ja Lappi guovddášuohcceviessu sámegiel siiddut

Lámisvuođabálvalusat
THL 2021.

Lea giddes biepmuid áigi!
Imetyksen tuki 2022.

Leage šiega álccesat – hástalus
Värinautit, 2022

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánáidáittardeaddji

Mánna buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánná- ja bearašpolitihkka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mánnábearrašiid doarjagat (kela.fi)
Kela 2019.

Mánnábearrašiid doarjagat brosyra (pdf)
Kela 2019.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Kaarasjoen kunta 2011.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Väestöliitto 2018.

Mii lea gorutdovdobajásgeassin?
Väestöliitto 2021.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
THL, 2019.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.

Ná divššut Kela-áššiid ruovttus
Kela 2019.

Njamaheami dorvomearkkat
Imetyksen tuki 2022.

Njamaheami vuosttas bottut
Imetyksen tuki 2022.

Njuoratmáná diibmu
Imetyksen tuki 2022.

Norsk Tourette Forening
Norsk Tourette Forening 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomagillii (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomagillii (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Sallanfearán
SámiSoster 2018.

Samediggi čohkken sátnelistu, 3141 sáni.
Suoma-sámegiella. Sátnelistu ii leat dárkkistuvvon, iige sátnelistu leat beaividuvvon.
Sámediggi 2010.

Ságastallankoarttat
Väestöliitto 2021.

Ságastallankoarttat, bagadalli rávagirji
Väestöliitto 2021.

SDQ-árvvoštallanskovvi
Mánáid ja nuoraid givrodagaid ja váttisvuođaid árvvoštallanskovvi.
Heive mánáid psyhkalaš hehttehusaid ja ADHD-dávdamearkkaid kárttemii.
YouthinMind

Seksualitehta (~ seksuálavuođa) sátnegirji
Sámediggi Nuoraidráđđi , Väestöliitto 2019.

Studeantta doarjagat
Kela 2020.

Suohtastallan njuoratmánáin
SanomaPro 2016.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Diabetesliitto 2015.

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat
Kela 2019.

Unnoraččain ovttas
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydänliitto ja SámiSoster 2006.

Vearjogeatnegasaid doarjagat
Kela 2019.

Vuorká-diehtu riikkavuložiidda
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja
Kela 2019.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Tikoteekki 2007.