10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
10 kysymystä alkoholinkäytöstäsi, pohjoissaame.
THL 2009.

ADHD-rs –dávdamearkkajearahallan
ADHD rs – oirekyselylomake, pohjoissaame.
Duodecim Käypä hoito

ADHD-rs – tavdâmerkkâkoijâdâllâm
ADHD rs – oirekyselylomake, inarinsaame.
Duodecim Käypä hoito

ADHD-rs – õudldõskõõjjõs
ADHD rs – oirekyselylomake, koltansaame.
Duodecim Käypä hoito

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Aldring og helse
Tietoa ja työkaluja saamen kielen ja kulttuurin perspektiivistä.
Nasjonalt senter

Audit-testi, kaikilla saamenkielillä.
Audit on nopea ja tarkka testi, jolla voi arvioida alkoholinkäyttöä.
Ehyt ry. WHO:n kehittämä testi.

Áigáiboahtindoarjaga birra oanehaččat (pdf)
Toimeentulotuesta lyhyesti, pohjoissaame.
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja (pdf)
Toimeentulotuki.
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Toimeentulotuki kehdosta keinutuoliin, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Álohii bálddas – Nohkadanlávlla (youtube-video)
Rinnallasi aina – tuutulaulu
Videolla laulu pohjoissaameksi, sanat löytyvät pohjoissaameksi ja inarinsaameksi.
Lapin sairaanhoitopiiri Taide tavoittaa-hanke 2016-2017.

Almmolaš ássandoarjja
Yleinen asumistuki, pohjoissaame.
Kela 2018.

Almos aassâmtoorjâ
Yleinen asumistuki, inarinsaame.
Kela 2019.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – Käytännön ohjeita, pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođa
Työttömyysajan tuet, pohjoissaame.
Kela 2018.

Boazodoalli, veaje bures!
Poronhoitaja, voi hyvin! pohjoissaameksi
Mela 2016.

BorramusRádár – RuokaTutka
Sivusto, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokatottumukset. Tehtäviä ja tietoa, pohjoissaame.
Ruokavirasto, 2019.

Buohcan ja veajuiduhttin (Kela neahttasiiddu)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, Kelan internetsivu.
Kela.

Buohcan ja veajuiduhttin (pdf)
Sairastaminen ja kuntoutus, Kelan esite.
Kela 2019.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu avi.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, pohjoissaame.
Valvira 2016.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Mikä on Touretten oireyhtymä? pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
Taikatanssi, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Dearvvavuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
Terveydeksi! Kysy alkoholinkäytöstä, pohjoissaame.
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Masennuksen omahoito, pohjoissaame.
Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen.
Mielenterveystalo.

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö 2017.

Dikšunbáikkiválljen
Tietoa hoitopaikanvalinnasta ja valinnanvapaudesta, pohjoissaame.

Doarjjo máná seksuálá ovdáneami, 0-3 jahkásačča seksuálavuohta
Tue lapsen seksuaalista kehitystä 0-3-vuotiaan seksuaalisuus, pohjoissaame.
Väestöliitto 2020.

Doarjjo máná seksuálá ovdáneami, 4-6 jahkásačča seksuálavuohta
Tue lapsen seksuaalista kehitystä 4-6-vuotiaan seksuaalisuus, pohjoissaame.
Väestöliitto 2020.

Doarjjo máná ovdáneami, mana seksuálabajásgeassin
Tue lapsen kehitystä, seksuaalikasvatus, pohjoissaame.
Väestöliitto 2020.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Olet kokenut jotain järkyttävää, pohjoissaame.
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut
Turvataidot ja lapsen keho -juliste 1-12v, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Turvassa? Huomaa väkivalta lähisuhteessa, pohjoissaame.
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kirjanmerkki
Kortti

Dovddatgo diabetesa?
Tunnetko diabeteksen -lehti, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2013.

DUDIT-testi
Huumeiden käytön riskit-testi, pohjoissaame.
Käännös pohjoissaameksi SANKS.

Ealáhatolbmo doarjagat (kela.fi-siiddut)
Kelan tuet eläkeläiselle, Kelan nettisivut

Ealáhagat ja eará ealáhatoažžu doarjagat (pdf)
Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet-esite, pohjoissaame.
Kela 2019.

Ealihanveahkkerehkenasti (virtu.fi)
Elatusapulaskuri, pohjoissaame.

Elettemiše rekinistemohjelm (virtu.fi)
Elatusapulaskuri, inarinsaame.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Go čalbmelásaiguin ii šat oainne, pdf
Kun silmälasit eivät enää riitä, pohjoissaame
Näkövammaisten liitto 2023

Govvapakeahtta dearvvasvuođadáidduid oahpahallamii
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, pohjoissaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Ǥu ååʹsǩ jiâ riʹjtte, pdf
Kun silmälasit eivät enää riitä, inarinsaame
Näkövammaisten liitto 2023

Guolvohálddahusdoaimmahat
Aluehallintovirasto, pohjoissaame.

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Hajuste- ja kemikaaliyliherkät, pohjoissaame.
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Hiluid Háluid
Rymyretki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
Loruleikki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja, pdf.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
Hyrinähetki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.

IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, inarinsaame.
Kela 2019.

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, koltansaame.
Kela 2019.

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, pohjoissaame.
Kela 2019.

Iäláttâhlii torjuuh (kela.fi-siijđoh)
Kelan tuet eläkeläiselle, inarinsaame.
Kela 2019.

Iäláttuvah já eres torjuuh iäláttuvuážžoi (pdf)
Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet-esite, inarinsaame.
Kela 2019.

Jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina (virtu.fi)
Elatusapulaskuri, koltansaame.

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Kannabis-beaivegirji
Kannabispäiväkirja on apuväline kannabiksen käytön seuraamiseen ja sen pohtimiseen, pohjoissaame.
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabis koarttat
Toiminnalliset kortit
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa faktabábir
Faktapaperi kannabiksesta
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa geavaheami analyysaskovvi
Nelikenttäanalyysi kannabiksen käytöstä
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kanta-tiätu aalmugjesânáid
Kanta – tietoa kansalaisille, inarinsaame
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, koltansaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid
Kelan tuet lapsiperheille, koltansaame.

Kela.fi-siiddut davvisámegillii
Kela.fi-sivusto, pohjoissaame.

Kela.fi-siidoh anaraškielan
Kela.fi-sivusto, inarinsaame.

Kela.fi-seeid nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Kela.fi-sivusto, koltansaame.

Kelan pohjoissaamenkieliset lomakkeet

Ko čalmelaasah iä pijssáá, pdf
Kun silmälasit eivät enää riitä, inarinsaame
Näkövammaisten liitto 2023

Kovepakkeet tiervâsvuotâtááiđui máttááttâlmân
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, inarinsaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Lappi buohccedikšunbiire ja Lappi guovddášuohcceviessu sámegiel siiddut
Lapin sairaanhoitopiirin ja Lapin keskussairaalan pohjoissaamenkieliset sivut

Lámisvuođabálvalusat
Vammaispalveluista pohjoissaameksi
THL 2021

Lea giddes biepmuid áigi!
On kiinteiden ruokien aika
Imetyksen tuki 2022.

Leage šiega álccesat – hástalus
Ole hyvä itsellesi – haaste
Värinautit, 2022

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Oliko se viharikos? pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Lääʹmeskääzzkõõzz
Vammaispalvelut koltansaameksi
THL 2021

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, koltansaame.
Väestöliitto 2018.

Mainstemnalla välddmõõžž koort
Puheeksi ottamisen kortit, koltansaame.
Väestöliitto 2021.

Mainstemnalla välddmõõžž koort, ohjjeei vueʹppes
Puheeksi ottamisen kortit, opas ohjaajalle, koltansaame.
Väestöliitto 2021.

Mánáidáittardeaddji
Lapsiasianvaltuutettu, pohjoissaame.

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánná- ja bearašpolitihkka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mánnábearrašiid doarjagat (kela.fi)
Lapsiperheiden tuet, pohjoissaame.
Kela 2019.

Mánnábearrašiid doarjagat brosyra (pdf)
Lapsiperheiden tuet -esite, pohjoissaame.
Kela 2019.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Opas saattohoitoon, pohjoissaame/norja.
Kaarasjoen kunta 2011.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, pohjoissaame.
Väestöliitto 2018.

Mietâmâš, Halijah-uv tun? Halijdâm-uv mun? (youtube-video)
Suostumus, animaatio, inarinsaame.
Väestöliitto 2018.

Mii lea gorutdovdobajásgeassin?
Mitä on kehotunnekasvatus, pohjoissaame.
Väestöliitto 2021.

Mii lij varddtoobdpeâmmʼmõš?
Mitä on kehotunnekasvatus, koltansaame.
Väestöliitto 2021.

Mii lii roppâdobdošoddâdem?
Mitä on kehotunnekasvatus, inarinsaame.
Väestöliitto 2021.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki ekollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
Meille tulee vauva – Opas vauvan odotukseen ja hoitoon, pohjoissaame
THL, 2019.

Mätt’tõõtti tuärjjõõzz
Kelan tuet opiskelijalle, koltansaame.
Kela 2020.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, pohjoissaame.
Kela 2018.

Ná divššut Kela-áššiid ruovttus (pdf)
Näin hoidat Kela-asiat kotona, pohjoissaame.
Kela 2020.

Návt tun hoittááh Kela-aašijd pääihist (pdf)
Näin hoidat Kela-asiat kotona, inarinsaame.
Kela 2020.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, inarinsaame.
Kela 2018.

Njamaheami dorvomearkkat
Imetyksen turvamerkit
Imetyksen tuki 2022.

Njamaheami vuosttas bottut
Imetyksen ensihetket
Imetyksen tuki 2022.

Njuoratmáná diibmu
Vauvan kello
Imetyksen tuki 2022.

Norldõk-teâđ meerlaid
Kanta – tietoa kansalaisille, koltansaame.
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Norsk Tourette Forening
Norjan Touretteyhdistyksen infoesite, pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Nääiʹt hååidak Kela-aaʹššid dååma (pdf)
Näin hoidat Kela-asiat kotona, koltansaame.
Kela 2019.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, koltansaame.
Kela 2018.

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela 2019.

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela 2019.

Oovtviärdásâšvuođâváldálâš
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, inarinsaame.

Palvâlusah vádulij várás
Vammaispalvelut inarinsaameksi
THL 2021

Pargottesvuotâääigi torjuuh
Työttömyysajan tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Piʹrǧǧeemtuärjjõs vuäʹnkânji  (pdf)
Toimeentulotuesta lyhyesti, koltansaame.
Kela 2019.

Puoccâm já vajoidittem (Kela internetsijđoh)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame.
Kela 2019.

Puoccâmääogo toorjuuh já vajoidittem (pdf)
Sairaus ajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame.
Kela 2019.

Puõccmõš da säuʹrsmâttmõš (Kela internetseeid)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, koltansaame.
Kela 2019.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ, pdf.
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Prizoovneeʹǩǩ tuarjjõõzz
Asevelvollisen tuet, koltansaame
Kela 2019.

Pyeccee vuoigâdvuođah, pdf.
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.

Pärniperrui torjuuh
Lapsiperheiden tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Pärniperrui torjuuh tiedettemčáálus (pdf)
Lapsiperheiden tuet -esite, inarinsaame.
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs, pdf.
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela 2019.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Ruumâštobdošoddâdem
Kehotunnekasvatus tiivistelmät, inarinsaame.
Väestöliitto 2021.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaiskäräjien tuottama sanalista, 3141 sanaa.
Suomi-pohjoissaame. Sanalistaa ei ole tarkistettu, eikä sanalistaa ole päivitetty.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi, pdf.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi, pdf.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Sallanfearán
Syliseikkailu-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Savâstâllâm iše koortah
Puheeksi ottamisen kortit, inarinsaame.
Väestöliitto 2021.

Savâstâllâm iše koortah, stivrejeijee uápis
Puheeksi ottamisen kortit, opas ohjaajalle, inarinsaame.
Väestöliitto 2021.

Ságastallankoarttat
Puheeksi ottamisen kortit, pohjoissaame.
Väestöliitto 2021.

Ságastallankoarttat, bagadalli rávagirji
Puheeksi ottamisen kortit, opas ohjaajalle, pohjoissaame.
Väestöliitto 2021.

SDQ-testi
Alaikäisten vahvuuksien ja vaikeuksien arvioimiseksi, pohjoissaame.
Soveltuu lasten psyykkisten häiriöiden ja ADHD-oireiden seulontaan.
YouthinMind

Seksuaal’lažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj
koltansaame
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Väestöliitto.

Seksualitehta (~ seksuálavuođa) sátnegirji
pohjoissaame
Sámediggi Nuoraidráđđi , Väestöliitto 2019.

Seksualvuođâ sänikirje
inarinsaame
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Väestöliitto.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, koltansaame
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin Ensi- ja turvakoti ry 2018.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp
Turvataidot ja lapsen keho -juliste 1-12v, koltansaame.
Väestöliitto 2021.

Studeantta doarjagat
Kelan tuet opiskelijalle, pohjoissaame.
Kela 2020.

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Tiervâsvuotâsääni(pdf-tiedosto)
Terveyssanasto, inarinsaame, päivitetty 5/2018.
Säämi Kiellâkäldee 2018.

Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih
Terveys- ja hoiva-alan sanasto, inarinsaame.
Säämi Kiellâkäldee 2018.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Tyypin 2 diabeteksen riskitesti, pohjoissaame.
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Ruokaohjekirja tyypin 2 diabetestä sairastaville, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2015.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, inarinsaame
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin ensi- ja turvakoti 2018.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ
Turvataidot ja lapsen keho -juliste 1-12v, inarinsaame.
Väestöliitto 2021.

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat, pdf.
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela 2019.

TULES – Tuuvdâ- já lihâdemorgaanpyeccei vajoidittemkuursah, pdf.
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela 2019.

TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs, pdf.
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela 2019.

Uáppee torjuuh
Opiskelijan tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame
SanomaPro 2016.

Uvjj – Uvjâ – Uvja
Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua saamen kielillä ja suomeksi

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster 2006.

Vearjogeatnegasaid doarjagat
Asevelvollisen tuet, pohjoissaame.
Kela 2019.

Viärjukenigâs torjuuh
Asevelvollisen tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Vuorká-diehtu riikkavuložiidda
Kanta – tietoa kansalaisille, pohjoissaame.
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Vuáđuáigápuátutoorjâ, pdf.
Perustoimeentulotuki, inarinsaame.
Kela 2019.

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, pdf.
Perustoimeentulotuki, pohjoissaame.
Kela 2019.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasen vajaatoiminta, pohjoissaame.
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Ensiapu epilepsiakohtaukseen, pohjoissaame.
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.

Õõut’tääʹssvuõttåškkooumaž
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, koltansaame.