10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
THL 2009.

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat
Kela 2019.

Boazodoalli, veaje bures!
Mela 2016.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Valvira 2016.

Buohcuvuođa áigge doarjagat ja veajuiduhttin
Kela 2019.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
SámiSoster 2018.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -siiddut)
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Oikeisministeriö, 2017.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Dieđihangirjjáš, man láhkai veahkaváldi oidno?
Dieđihangirjjáš, A4
Girjemearkka
Goarta
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Dovddatgo diabetesa?
Diabetesliitto 2013.

Ealáhatolbmo doarjagat
AEL 2019.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Fuorká-bálvalusat njuoratmáná rájes ádjá ja áhku rádjái
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Hiluid Háluid
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (sosiaalikollega-siidduide)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
SámiSoster 2018.

Iežasfuorká – uksa iežas dearvvašvuohtadieđuide
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Tunne rintasi ry 2017.

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Kela 2019.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánná buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánnábearrašiid doarjagat
Kela 2019.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Kaarasjoen kunta, 2011.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Väestöliitto 2018.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15, suomeksi
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
THL, 2019.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.

Norsk Tourette Forening
Norsk Tourette Forening, 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.R

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Sámediggi čohkken sátnelistu, 3141 sátni.
Suoma-sámegiella. Sátnelistu ii leat dárkkistuvvon, iige sátnelistu leat beaividuvvon.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Sallanfearán
SámiSoster 2018.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Suohtastallan njuoratmánáin
SanomaPro 2016.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Diabetesliitto 2015.

TULES – Tuuvdâ- já lihâdemorgaanpyeccei vajoidittemkuursah
Kela 2019.

Unnoraččain ovttas
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Tikoteekki 2007.