10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
THL 2009.

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)

Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Boazodoalli, veaje bures!
Mela 2016.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Valvira 2016.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
SámiSoster 2018.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -siiddut)
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Oikeisministeriö, 2017.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Dieđihangirjjáš
Girjemearkka
Goarta
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Dovddatgo diabetesa?
Diabetesliitto 2013.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Fuorká-bálvalusat njuoratmáná rájes ádjá ja áhku rádjái
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Hiluid Háluid
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (sosiaalikollega-siidduide)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
SámiSoster 2018.

Iežasfuorká – uksa iežas dearvvašvuohtadieđuide
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Tunne rintasi ry 2017.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánná buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Kaarasjoen kunta, 2011.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15, suomeksi
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.

Norsk Tourette Forening
Norsk Tourette Forening, 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Sámediggi čohkken sátnelistu, 3141 sátni.
Suoma-sámegiella. Sátnelistu ii leat dárkkistuvvon, iige sátnelistu leat beaividuvvon.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Sallanfearán
SámiSoster 2018.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Suohtastallan njuoratmánáin
SanomaPro 2016.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Diabetesliitto 2015.

Unnoraččain ovttas
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Tikoteekki 2007.