10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
10 kysymystä alkoholinkäytöstäsi, pohjoissaame.
THL 2009.

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Almmolaš ássandoarjja
Yleinen asumistuki, pohjoissaame.
Kela 2018.

Arvetävgisäänih: Seksual- já suhâpelucceeblovoid kyeskee sánádâh
Sateenkaarisanat: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia sanoja, inarinsaame.
Säämi Kiellâkäldee, 2018.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Toimeentulotuki kehdosta keinutuoliin, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – Käytännön ohjeita, pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat
Työttömyysajan tuet, pohjoissaame.
Kela 2018.

Boazodoalli, veaje bures!
Poronhoitaja, voi hyvin! pohjoissaameksi
Mela 2016.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, pohjoissaame.
Valvira 2016.

Buohcuvuođa áigge doarjagat ja veajuiduhttin
Sairausajan tuet ja kuntoutus, pohjoissaame.
Kela 2018.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Mikä on Touretten oireyhtymä? pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
Taikatanssi, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Dearvvavuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
Terveydeksi! Kysy alkoholinkäytöstä, pohjoissaame.
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Masennuksen omahoito, pohjoissaame.
Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen.
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusapu, pohjoissaame.
Oikeusministeriö 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö 2017.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Olet kokenut jotain järkyttävää, pohjoissaame.
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut – Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Turvataidot ja lapsen keho, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Turvassa? Huomaa väkivalta lähisuhteessa, pohjoissaame.
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kirjanmerkki
Kortti
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Dovddatgo diabetesa?
Tunnetko diabeteksen -lehti, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2013.

Ealáhatolbmo doarjagat
Eläkeläisen tuet, pohjoissaame.
Kela 2018.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii
Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, pohjoissaame.
Kela 2018.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Govvapakeahtta dearvvasvuođadáidduid oahpahallamii
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, pohjoissaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Hajuste- ja kemikaaliyliherkät, pohjoissaame.
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Hiluid Háluid
Rymyretki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
Loruleikki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (ohjautuu sosiaalikollega-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
Hyrinähetki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.

IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, inarinsaame.
Kela 2019.

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, koltansaame.
Kela 2019.

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, pohjoissaame.
Kela 2019.

Iäláttâhlii torjuuh
Eläkeläisen tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö 2017

Kanta-tiätu aalmugjesânáid
Kanta – tietoa kansalaisille, inarinsaame
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, koltansaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Kovepakkeet tiervâsvuotâtááiđui máttááttâlmân
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, inarinsaame.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Oliko se viharikos? pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, koltansaame.
Väestöliitto 2018.

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánnábearrašiid doarjagat
Lapsiperheiden tuet, pohjoissaame.
Kela 2019.

Mánná- ja bearašpolitihkka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Opas saattohoitoon, pohjoissaame/norja.
Kaarasjoen kunta 2011.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, pohjoissaame.
Väestöliitto 2018.

Mietâmâš, Halijah-uv tun? Halijdâm-uv mun? (youtube-video)
Suostumus, animaatio, inarinsaame.
Väestöliitto 2018.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
Meille tulee vauva – Opas vauvan odotukseen ja hoitoon, pohjoissaame
THL, 2019.

Mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ tuärjjõõzz
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet, koltansaame
Kela 2019.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, pohjoissaame.
Kela 2018.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, inarinsaame.
Kela 2018.

Norldõk-teâđ meerlaid
Kanta – tietoa kansalaisille, koltansaame.
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Norsk Tourette Forening
Norjan Touretteyhdistyksen infoesite, pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, koltansaame.
Kela 2018.

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela 2019.

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela 2019.

Pargottesvuotâääigi torjuuh
Työttömyysajan tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Puoccâmääigi torjuuh já vajoidittem 
Sairausajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame.
Kela 2019.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.

Pärniperrui torjuuh
Lapsiperheiden tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela 2019.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaiskäräjien tuottama sanalista, 3141 sanaa.
Suomi-pohjoissaame. Sanalistaa ei ole tarkistettu, eikä sanalistaa ole päivitetty.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Sallanfearán
Syliseikkailu-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, koltansaame
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin Ensi- ja turvakoti ry 2018.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Turvataidot ja lapsen keho, koltansaame.
Väestöliitto 2017.

Stuđeantta ja vearjogeatnegasa doarjagat
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet. , pohjoissaame.
Kela 2019.

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Tiervâsvuotâsääni(pdf-tiedosto)
Terveyssanasto, inarinsaame, päivitetty 5/2018.
Säämi Kiellâkäldee 2018.

Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih
Terveys- ja hoiva-alan sanasto, inarinsaame.
Säämi Kiellâkäldee 2018.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Tyypin 2 diabeteksen riskitesti, pohjoissaame.
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Ruokaohjekirja tyypin 2 diabetestä sairastaville, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2015.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, inarinsaame
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin ensi- ja turvakoti 2018.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Turvataidot ja lapsen keho, inarinsaame.
Väestöliitto 2017.

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela 2019.

TULES – Tuuvdâ- já lihâdemorgaanpyeccei vajoidittemkuursah
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela 2019.

TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela 2019.

Uáppee já viärjukenigâslii torjuu
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster 2006.

Varrim Suomân tâi Suomâst olgoenâmáid
Muutto Suomeen ja Suomesta ulkomaille, inarinsaame.
Kela 2019.

Vuorká-diehtu riikkavuložiidda
Kanta – tietoa kansalaisille, pohjoissaame.
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Vuáđuáigápuátutoorjâ
Perustoimeentulotuki, inarinsaame.
Kela 2019.

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja
Perustoimeentulotuki, pohjoissaame.
Kela 2019.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasen vajaatoiminta, pohjoissaame.
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Ensiapu epilepsiakohtaukseen, pohjoissaame.
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.