10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
10 kysymystä alkoholinkäytöstäsi, pohjoissaame.
THL 2009.

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Toimeentulotuki kehdosta keinutuoliin, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – Käytännön ohjeita, pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat – Oanehaččat ja čielgasitTyöttömyysajan tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Boazodoalli, veaje bures!
Poronhoitaja, voi hyvin! pohjoissaameksi
Mela 2016.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, pohjoissaame.
Valvira 2016.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Mikä on Touretten oireyhtymä? pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
Taikatanssi, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Terveys ja kuntoutus, Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet – Lyhyesti ja selkeästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
Terveydeksi! Kysy alkoholinkäytöstä, pohjoissaame.
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Masennuksen omahoito, pohjoissaame.
Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen.
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusapu, pohjoissaame.
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö, 2017.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Olet kokenut jotain järkyttävää, pohjoissaame.
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Turvataidot ja lapsen keho, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Turvassa? Huomaa väkivalta lähisuhteessa, pohjoissaame.
Esite
Kirjanmerkki
Kortti
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Dovddatgo diabetesa?
Tunnetko diabeteksen -lehti, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2013.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Eläkkeelle, Eläketuki, asumisen tuki ja hoitotuki – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, Miten saat Suomen sosiaaliturvan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Fuorká-bálvalusat njuoratmáná rájes ádjá ja áhku rádjái
Resepti-arkisto, pohjoissaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Hajuste- ja kemikaaliyliherkät, pohjoissaame.
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa (liŋkk Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid (liŋkk Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Hiluid Háluid
Rymyretki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
Loruleikki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (ohjautuu sosiaalikollega-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
Hyrinähetki-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Iežasfuorká – uksa iežas dearvvašvuohtadieđuide
OmaKanta-palvelu, pohjoissaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjadnorldõk – uustõk jiijjad tiõrvâsvuõtt-teâđaid
OmaKanta-palvelu, koltansaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Kanta-palvâlusah párnást äijihân já áákun
Resepti-arkisto, inarinsaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Oliko se viharikos? pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Opas saattohoitoon, pohjoissaame/norja.
Kaarasjoen kunta, 2011.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, pohjoissaame.
Kela 2018.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, inarinsaame.
Kela 2018.

Norldõk-kääzzkõõzz ommǥâst äjja da äkka
Resepti-arkisto, koltansaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Norsk Tourette Forening
Norjan Touretteyhdistyksen infoesite, pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, koltansaame.
Kela 2018.

Omakanta – porttâ jieijâd tiervâsvuotâtiäđoid
OmaKanta-palvelu, inarinsaame.
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame
Kela 2017.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaiskäräjien tuottama sanalista, 3141 sanaa.
Suomi-pohjoissaame. Sanalistaa ei ole tarkistettu, eikä sanalistaa ole päivitetty.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Sallanfearán
Syliseikkailu-vauvakirja, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, koltansaame
Esite
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Turvataidot ja lapsen keho, koltansaame.
Väestöliitto 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Tyypin 2 diabeteksen riskitesti, pohjoissaame.
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Ruokaohjekirja tyypin 2 diabetestä sairastaville, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2015.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Turvassa? Tunnista väkivalta lähisuhteessa, inarinsaame
Esite
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin ensi- ja turvakoti, 2018.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Turvataidot ja lapsen keho, inarinsaame.
Väestöliitto 2017.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa-vauvakirja, pohjoissaame
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Perustoimeentulotuki, Viimesijainen taloudellinen tuki, pohjoissaame.
Kela 2017.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasen vajaatoiminta, pohjoissaame.
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Ensiapu epilepsiakohtaukseen, pohjoissaame.
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.