Kielineuvola

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät

Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin

1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan

2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2

3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta

4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa


Neuvokas perhe -kortit

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii (liŋkka Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid (liŋkk Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa (liŋkk Neuvokasperhe.fi)
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, koltansaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.


Vauvakirjat

Dánsut lea suohtas
Taikatanssi, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hiluid Háluid
Rymyretki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
Loruleikki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Huradanboddu
Hyrinähetki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Sallanfearán
Syliseikkailu, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa, pohjoissaame
SanomaPro 2016.


Rinnallasi aina – tuutulaulu

Álohii bálddas – Nohkadanlávlla (youtube-video)
Rinnallasi aina – tuutulaulu
Videolla laulu pohjoissaameksi, sanat löytyvät pohjoissaameksi ja inarinsaameksi.
Lapin sairaanhoitopiiri Taide tavoittaa-hanke 2016-2017.


Turvataito ja lapsen keho-julisteet

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Turvataidot ja lapsen keho, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Turvataidot ja lapsen keho, koltansaame.
Väestöliitto 2017.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Turvataidot ja lapsen keho, inarinsaame.
Väestöliitto 2017.


Vuorotellen – oppaat

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.


Lapsen terveys

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.


Lapsiperheen tuet

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame
Kela 2017.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs

Esite, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, pohjoissaame.
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst

Esite, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ

Esite, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.