Lapsen terveys

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.


Vauvakirjat

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa, pohjoissaame
SanomaPro 2016.


Turvataito ja lapsen keho-julisteet

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Turvataidot ja lapsen keho, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Turvataidot ja lapsen keho, koltansaame.
Väestöliitto 2017.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Turvataidot ja lapsen keho, inarinsaame.
Väestöliitto 2017.


Vuorotellen – oppaat

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.

 


Lapsiperheen tuet

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame
Kela 2017.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.