Ikäihmisten ja eläkeläisen tuet

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvolašvuohta ja bureveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Ealáhatolbmo doarjagat
Eläkeläisen tuet, pohjoissaame.
Kela

Iäláttâhlii torjuuh
Eläkeläisen tuet, inarinsaame.
Kela

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.


Muistisairaudet

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.


Terveys

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.


Kulttuurisensitiivinen työ

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.


Kuntoutus

IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, inarinsaame.
Kela

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, koltansaame.
Kela

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, pohjoissaame.
Kela

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite A4, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, pohjoissaame.
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite A4, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite A4, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.