Ikäihmisten ja eläkeläisen tuet

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvolašvuohta ja bureveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja-Oanehaččat ja čielgasit
Eläkkeelle, Eläketuki, asumisen tuki ja hoitotuki – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.


Muistisairaudet

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.


Terveys

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.


Kulttuurisensitiivinen työ

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs

Esite, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, pohjoissaame.
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst

Esite, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ

Esite, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.