Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs
Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest.
Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr.
Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen n. 4-5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid.
Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.
Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõs ja Sää’mte’ǧǧ.


Teâđaid Kelast sää´mǩiõlin

Kela nuõrttsäämas

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz oođâsǩeʹrjj


Brosyyr

Norldõk-teâđ meerlaid
Kanta-palvelut, Kela 2019.