Alkoholiongelmat

10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
10 kysymystä alkoholinkäytöstäsi, pohjoissaame.
THL 2009.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
Terveydeksi! Kysy alkoholinkäytöstä, pohjoissaame.
THL 2004.


Allergiat

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Hajuste- ja kemikaaliyliherkät, pohjoissaame.
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.


Dementia/muistisairaudet

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.


Diabetes

Dovddatgo diabetesa?
Tunnetko diabeteksen -lehti, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2013.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Tyypin 2 diabeteksen riskitesti, pohjoissaame.
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Ruokaohjekirja tyypin 2 diabetestä sairastaville, pohjoissaame.
Diabetesliitto 2015.


Epilepsia

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Ensiapu epilepsiakohtaukseen, pohjoissaame.
Epilepsialiitto 2017.


Kilpirauhasssairaudet

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasen vajaatoiminta, pohjoissaame.
Kilpirauhasliitto 2017.


Lasten terveys ja sairaudet

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.


Mielenterveys

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Masennuksen omahoito, pohjoissaame.
Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen.
Mielenterveystalo.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Olet kokenut jotain järkyttävää, pohjoissaame.
Punainen risti.


Rintojen omatarkkailukortit

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.


Seksuaaliterveyskysely

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.


Sydän- ja verisuonisairaudet

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.


Touretten oireyhtymä

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Mikä on Touretten oireyhtymä? pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Norsk Tourette Forening
Norjan Touretteyhdistyksen infoesite, pohjoissaame.
Norsk Tourette Forening, 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä -esitettä voi tilata Norsk Tourette Foreningin sivuilta.

Norsk Tourette Forening – Norjan Tourette yhdistys on tuottanut esitteitä Touretten oireyhtymästä myös eteläsaamen ja luulajansaamen kielillä.
Esitteet löytyvätNorsk Tourette Forening- kotisivuilta.


Työssä jaksaminen

Boazodoalli, veaje bures!
Poronhoitaja, voi hyvin! pohjoissaameksi
Mela 2016.


Saattohoito

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Opas saattohoitoon, pohjoissaame/norja.
Kaarasjoen kunta, 2011.


Terveyden tuet

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Terveys ja kuntoutus, Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet – Lyhyesti ja selkeästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Dearvvavuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.