Alkoholiongelmat 10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis 10 kysymystä alkoholinkäytöstäsi, pohjoissaame. THL 2009. Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis Terveydeksi! Kysy alkoholinkäytöstä, pohjoissaame. THL 2004.
Allergiat Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit Hajuste- ja kemikaaliyliherkät, pohjoissaame. Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.
Dementia/muistisairaudet Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille) Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.
Diabetes Dovddatgo diabetesa? Tunnetko diabeteksen -lehti, pohjoissaame. Diabetesliitto 2013. Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi Tyypin 2 diabeteksen riskitesti, pohjoissaame. Diabetesliitto. Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš Ruokaohjekirja tyypin 2 diabetestä sairastaville, pohjoissaame. Diabetesliitto 2015.
Epilepsia Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo Ensiapu epilepsiakohtaukseen, pohjoissaame. Epilepsialiitto 2017.
Kilpirauhasssairaudet Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa) Kilpirauhasen vajaatoiminta, pohjoissaame. Kilpirauhasliitto 2017.
Kuntoutus IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, pohjoissaame. Kela IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, koltansaame. Kela IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, inarinsaame. Kela Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame. Kela Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame. Kela Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame. Kela TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, pohjoissaame. Kela TULES – Tuuvdâ- já lihâdemorgaanpyeccei vajoidittemkuursah TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, inarinsaame. Kela TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, koltansaame. Kela
Lasten terveys ja sairaudet Mánna buohcá Lapsi sairastaa, pohjoissaame. Kustannus oy Duodecim, 2002.
Mielenterveys Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut) Masennuksen omahoito, pohjoissaame. Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen. Mielenterveystalo. Don leat muosáhan juoida hui morašlačča Olet kokenut jotain järkyttävää, pohjoissaame. Punainen risti.
Päihteet Kannabis-beaivegirji Kannabispäiväkirja on apuväline kannabiksen käytön seuraamiseen ja sen pohtimiseen, pohjoissaame. Kannabishanke, Ehyt ry, 2019. Kannabis koarttat Toiminnalliset kortit Kannabishanke, Ehyt ry, 2019. Faktabábir kannabisas Faktapaperi kannabiksesta Kannabishanke, Ehyt ry, 2019. Kannabisa geavaheami njealje gietti Nelikenttä kannabiksen käytöstä Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.
Rintojen omatarkkailukortit Jieštarkkumkorttâ Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame Tunne rintasi ry 2017. Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame Tunne rintasi ry, 2017. Iežas dárkkistankoarta  Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame Tunne rintasi ry 2017.
Seksuaaliterveyskysely Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018. Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, inarinsaame Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018. Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, koltansaame Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.
Sydän- ja verisuonisairaudet Váimmot buresveadjin Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame. Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.
Touretten oireyhtymä Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin Mikä on Touretten oireyhtymä? pohjoissaame. Norsk Tourette Forening, 2018. Norsk Tourette Forening Norjan Touretteyhdistyksen infoesite, pohjoissaame. Norsk Tourette Forening, 2018. Norsk Tourette Forening – Norjan Tourette yhdistys on tuottanut esitteitä Touretten oireyhtymästä myös eteläsaamen ja luulajansaamen kielillä. Esitteet löytyvätNorsk Tourette Forening- kotisivuilta.
Työssä jaksaminen Boazodoalli, veaje bures! Poronhoitaja, voi hyvin! pohjoissaameksi Mela 2016.
Saattohoito Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki Opas saattohoitoon, pohjoissaame/norja. Kaarasjoen kunta, 2011.
Terveyden tuet Buohcuvuođa áigge doarjagat ja veajuiduhttin Sairausajantuet ja kuntoutus, pohjoissaame. Kela Dearvvavuođafuolahus Suomas Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013. Puoccâmääigi torjuuh já vajoidittem Sairausajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame. Kela