Potilaan oikeudet

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, pohjoissaame.
Valvira 2016.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.


Kelan tuet

Inarinsaame

Almos aassâmtoorjâ
Yleinen asumistuki.

Iäláttâhlii torjuuh
Eläkeläisen tuet.

Pargottesvuotâääigi torjuuh
Työttömyysajan tuet,.

Puoccâmääigi torjuuh já vajoidittem 
Sairausajan tuet ja kuntoutus.

Pärniperrui torjuuh
Lapsiperheiden tuet.

Uáppee já viärjukenigâslii torjuu
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet.

Varrim Suomân tâi Suomâst olgoenâmáid
Muutto Suomeen ja Suomesta ulkomaille.

Vuáđuáigápuátutoorjâ
Perustoimeentulotuki.

***

Pohjoissaame

Almmolaš ássandoarjja
Yleinen asumistuki.

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat
Työttömyysajan tuet.

Buohcuvuođa áigge doarjagat ja veajuiduhttin
Sairausajan tuet ja kuntoutus.

Ealáhatolbmo doarjagat
Eläkeläisen tuet.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii
Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille.

Mánnábearrašiid doarjagat
Lapsiperheiden tuet.

Stuđeantta ja vearjogeatnegasa doarjagat
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja
Perustoimeentulotuki.


Kelan kuntoutuskurssit

Inarinsaame

IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, inarinsaame.

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame.

TULES – Tuuvdâ- já lihâdemorgaanpyeccei vajoidittemkuursah
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, inarinsaame.

***

Koltansaame

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, koltansaame.

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame.

TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, koltansaame.

***

Pohjoissaame

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, pohjoissaame.

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat
TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit, pohjoissaame.


Kelan tukemat taksimatkat Saamelaisalueella

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, pohjoissaame.
Kela

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, inarinsaame.
Kela

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, koltansaame.
Kela


Rikokset ja oikeusapu

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – Käytännön ohjeita, pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys 2017

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusapu, pohjoissaame.
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö, 2017

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Oliko se viharikos? pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Riektelágádus (oikeus.fi)
Oikeuslaitos
Oikeusministeriö, 2017


Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Toimeentulotuki kehdosta keinutuoliin, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.