Potilaan oikeudet

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, pohjoissaame.
Valvira 2016.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.


Kelan tuet

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Työttömyysajan tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Terveys ja kuntoutus, Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet – Lyhyesti ja selkeästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Eläkkeelle, Eläketuki, asumisen tuki ja hoitotuki – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, Miten saat Suomen sosiaaliturvan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Perustoimeentulotuki, Viimesijainen taloudellinen tuki, pohjoissaame.
Kela 2017.


Kelan tukemat taksimatkat Saamelaisalueella

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, pohjoissaame.
Kela 2018.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, inarinsaame.
Kela 2018.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Näin tilaat Kelan tukeman taksin Saamelaisalueella, koltansaame.
Kela 2018.


Rikokset ja oikeusapu

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – Käytännön ohjeita, pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys 2017

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusapu, pohjoissaame.
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö, 2017

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Oliko se viharikos? pohjoissaame.
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Riektelágádus (oikeus.fi)
Oikeuslaitos
Oikeusministeriö, 2017


Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Toimeentulotuki kehdosta keinutuoliin, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.