Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Kysely, inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Kysely, koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.


Rintojen omatarkkailukortit

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.


Suostumus -videot

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, pohjoissaame.
Väestöliitto 2018.

Mietâmâš, Halijah-uv tun? Halijdâm-uv mun? (youtube-video)
Suostumus, animaatio, inarinsaame.
Väestöliitto, 2018.

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, koltansaame.
Väestöliitto, 2018.


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite lähisuhdeväkivallasta, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, pohjoissaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, pohjoissaame.
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite lähisuhdeväkivallasta, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, inarinsaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite lähisuhdeväkivallasta, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kortti, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Kirjanmerkki, koltansaame.
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.


Oikeudet ja tuet

Seksuálavuoigatvuođat oanehaččat
Seksuaalioikeudet lyhyesti, pohjoissaame
Väestöliitto 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.