Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.

Seksuálavuoigatvuođat oanehaččat
Seksuaalioikeudet lyhyesti, pohjoissaame
Väestöliitto 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Opiskelijan tuet ja asevelvollisen tuet – lyhyesti ja selvästi, pohjoissaame.
Kela 2017.