Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Kysely, inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Kysely, koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.


Rintojen omatarkkailukortit

Jieštarkkumkorttâ
Rintojen omatarkkailukortti, inarinsaame
Tunne rintasi ry 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Rintojen omatarkkailukortti, koltansaame
Tunne rintasi ry, 2017.

Iežas dárkkistankoarta 
Rintojen omatarkkailukortti, pohjoissaame
Tunne rintasi ry 2017.


Suostumus -videot

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, pohjoissaame.
Väestöliitto 2018.

Mietâmâš, Halijah-uv tun? Halijdâm-uv mun? (youtube-video)
Suostumus, animaatio, inarinsaame.
Väestöliitto, 2018.

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, koltansaame.
Väestöliitto, 2018.


Turvallisuus

Pohjoissaame

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta

Esite lähisuhdeväkivallasta

Kirjanmerkki

Kortti

***

Inarinsaame

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta

Esite lähisuhdeväkivallasta

Kortti

Kirjanmerkki

***

Koltansaame

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ

Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta

Esite lähisuhdeväkivallasta

Kortti

Kirjanmerkki


Ravinto

BorramusRádár – RuokaTutka
Sivusto, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokatottumukset. Tehtäviä ja tietoa, pohjoissaame.
Ruokavirasto, 2019.


Oikeudet ja tuet

Seksuálavuoigatvuođat oanehaččat
Seksuaalioikeudet lyhyesti, pohjoissaame
Väestöliitto 2017.

Studeantta ja vearjogeatnegasa doarjagat
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet, pohjoissaame.
Kela

Uáppee já viärjukenigâslii torjuu
Opiskelijan ja asevelvollisen tuet, inarinsaame.
Kela