Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Kela 2019.

Jiijjadnorldõk – uustõk jiijjad tiõrvâsvuõtt-teâđaid
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Tunne rintasi ry, 2017.

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Väestöliitto, 2018.

Norldõk-kääzzkõõzz ommǥâst äjja da äkka
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Kela 2018.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Valvira 2016.

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Kela 2019.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Brosyyr, mä’htt viõkkvä’ldd õčndââtt?
Brosyyr A4
Kortt
Ǩeʹrjjmiârkk
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Väestöliitto 2017.

TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs
Kela 2019.

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Tikoteekki 2007.