Jieštarkkumkorttâ
Tunne rintasi ry 2017.

Kanta-palvâlusah párnást äijihân já áákun
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taksimääđhi Säämist
Kela 2018.

Omakanta – porttâ jieijâd tiervâsvuotâtiäđoid
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Valvira 2016.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui (linkkâ Neuvokasperhe.fi)
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.

Tiervâsvuotâsääni(pdf)

Tiervâsvuotâ- já tipšomsyergi säänih

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Tieđettemkirjááš
Korttâ
Kirjemerkkâ
Lapin ensi- ja turvakoti, 2018.

Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Väestöliitto 2017.

Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Tikoteekki 2007.