Kela doarjagat

Almmolaš ássandoarjja

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat

Buohcuvuođa áigge doarjagat ja veajuiduhttin

Ealáhatolbmo doarjagat

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii

Mánnábearrašiid doarjagat

Stuđeantta ja vearjogeatnegasa doarjagat

Vuođđoáigáiboahtindoarjja

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis


Kela veajuiduhttinkurssat

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat


Rihkkosat ja riekteveahkki

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Rikosuhripäivystys 2017.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017.

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Oikeisministeriö, 2017.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017.

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Riektelágádus (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017.


Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Buohcci vuoigatvuođat (liŋkka valvira.fi-siidduide)
Valvira 2016.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.