AEL (Kela) doarjagat

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.


Rihkkosat ja riekteveahkki

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Rikosuhripäivystys 2017

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö, 2017

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Riektelágádus (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017


Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Buohcci vuoigatvuođat (liŋkka valvira.fi-siidduide)
Valvira 2016.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.