AEL (Kela) doarjagat

Bargguhisvuođaáiggi doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Dearvvašvuohta ja veajuiduhttin, buohcuvuhtii gullevaš buhtadusat ja beaiveruđat sihke veajuiduhttin- ja lápmásiiddoarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ealáhahkii, Ealáhatdorvu, ássama doarjja ja dikšundoarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Fárren Supmii dahje Suomas olgoriikii, Mo beasat Suoma sosiáladorvui, ja mii dáhpáhuvvá go fárret olgoriikii? Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Stuđeren, Stuđeantta doarjagat ja vearjogeatnegasa doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja, Maŋimuš saji ekonomalaš doarjja – Oanehaččat ja čielgasit
Kela 2017.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.


 

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (ohjautuu riku.fi -sivulle)
Rikosuhripäivystys 2017.

Buohcci vuoigatvuođat (liŋkka valvira.fi-siidduide)
Valvira 2016.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Leigo dat vašširihkus? (ohjautuu riku.fi-sivustolle)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.