Sämmilâš kielâravviittâh (Kielâravviittuv facebook-sijđo)
Kielâravviittâh lii uáivildum puoh perruid, kiäh láá perustum nanodiđ sämikielâ já maaŋgâkielâlâšvuođâ perrust.
Kielâravviittâh ana sistees Facebook-siijđoid, moos noreh ääigitásásii tiäđu kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst.
Kielâravviittuvvâst uárnejuvvoo kiiđâ já čohčuv 2018 ääigi s. 4 livevuolgâttâs, main kieđâvušeh kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâ sierâ peelijd.
Kiiđâ já čoovčâ puáttee vuolgâttâsäigimudoh fádáiguin almottuvvojeh Kielâravviittuv Facebook-siijđoin.
Peerâpalvâlemmalli Laapin- haahâ ja Sämetigge.


Kela palvâlusah sämikielân

AIL palvâlusah sämikielân


Tieđettemkirjááh

Omakanta – porttâ jieijâd tiervâsvuotâtiäđoid
Kanta-palvelut, Kela 2017.

Kanta-palvâlusah párnást äijihân já áákun
Kanta-palvelut, Kela 2017.