Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Ruoktu ja bearaš, Mánnábearraša ovddut ja ássama doarjagat – Oanehaččat ja čielgasit
AEL 2017.

 

Máná dearvvasvuohta

Mánna buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.

 

Vávvágirjjit

Suohtastallan njuoratmánáin
SanomaPro 2016.

Unnoraččain ovttas
SanomaPro 2016.

Vurrolagaid – Ofelaš vuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Tikoteekki 2007.

 

Dorvodáiddut ja máná gorut -Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Väestöliitto 2017.